Deserted Beauty

Israel, 7 February 2015

After the project “Bringing Life to the Desert”, we decided to continue our commitment towards nature. As it turned out, many of us had long wanted to visit the desert in order to clean it up.

One day in winter, two people of our group went for a walk in the desert to relax and enjoy the beautiful view. At this time of the year, everything was turning green and the first blossoms appeared. However, the pristine beauty of the landscape was spoilt by litter scattered everywhere – glass and plastic bottles, cups and rags. Our friends felt an immediate urge to tidy up the desert, and just after their return the idea was proposed to the group.

On a Saturday in February, twelve volunteers gathered on site, carrying garbage bags, gloves and water. North Park, a recreational area for the local residents, was the starting point from where the group gradually moved into the desert by following tourist routes.

The weather could not have been better. The sun was shining and gently warming the group, who felt fully supported by nature.

The tourist route led towards a gorge, where building materials and parts of cars were found.

The wholehearted commitment among the participants was noticeable. The experience of doing something useful and making a small contribution towards the environment filled everyone with joy.

This was definitely not the last project of this kind, and we are planning to go back again in order to liberate the park or desert from the conveniences of civilization.

Categories

Belleza desierta

Israel, 7 de febrero 2015

Al finalizar el proyecto “Trayendo vida al desierto”, decidimos proseguir con nuestro compromiso con la naturaleza. Y resultó que muchos de nosotros deseábamos, desde hacía mucho tiempo, hacer una visita al desierto para limpiarlo.

Un día de invierno, dos integrantes de nuestro grupo salieron a caminar por el desierto para relajarse y disfrutar de la belleza del panorama. En esta estación del año todo está reverdeciendo y salen las primeras flores. Sin embargo, la basura esparcida por doquier arruinaba la prístina belleza del paisaje; había botellas de vidrio y de plástico, tazas y trapos. Nuestros amigos sintieron de inmediato la necesidad de limpiarlo y justo después de su regreso propusieron esta idea al grupo.

Un sábado de febrero, doce voluntarios se reunieron en ese sitio equipados con bolsas de basura, guantes y agua. North Park, un área de recreación para los residentes de la zona, fue el punto de partida desde donde nuestro grupo se adentró gradualmente en el desierto, siguiendo las rutas utilizadas por los turistas.

El clima no pudo haber sido mejor. El sol brillaba calentando al grupo suavemente, por lo que se sintió plenamente apoyado por la naturaleza.

La ruta turística conducía a un barranco donde encontramos materiales de construcción y partes de vehículos.

Fue evidente el sincero compromiso de los participantes. La experiencia de haber hecho algo útil y de haber contribuido un poco en favor del medio ambiente nos llenó a todos de alegría.

Este no va a ser el último proyecto de este tipo. Estamos planeando ir otra vez para liberar a ese parque o desierto de los “adelantos” de la civilización.

Haz un donativo

Categories

Deserted Beauty

Israel, 7 February 2015

After the project “Bringing Life to the Desert”, we decided to continue our commitment towards nature. As it turned out, many of us had long wanted to visit the desert in order to clean it up.

One day in winter, two people of our group went for a walk in the desert to relax and enjoy the beautiful view. At this time of the year, everything was turning green and the first blossoms appeared. However, the pristine beauty of the landscape was spoilt by litter scattered everywhere – glass and plastic bottles, cups and rags. Our friends felt an immediate urge to tidy up the desert, and just after their return the idea was proposed to the group.

On a Saturday in February, twelve volunteers gathered on site, carrying garbage bags, gloves and water. North Park, a recreational area for the local residents, was the starting point from where the group gradually moved into the desert by following tourist routes.

The weather could not have been better. The sun was shining and gently warming the group, who felt fully supported by nature.

The tourist route led towards a gorge, where building materials and parts of cars were found.

The wholehearted commitment among the participants was noticeable. The experience of doing something useful and making a small contribution towards the environment filled everyone with joy.

This was definitely not the last project of this kind, and we are planning to go back again in order to liberate the park or desert from the conveniences of civilization.

Categories

Opuszczone Piękno

Izrael, 7 lutego

Po projekcie “Wznawianie życia na pustyni”, postanowiliśmy kontynuować nasze zaangażowanie na rzecz natury. Jak się okazało, wielu z nas od dawna chciało pójść na pustynię, aby ją posprzątać.

Pewnego zimowego dnia, dwie osoby z naszej grupy wybrały się na spacer po pustyni, by odpocząć i nacieszyć się pięknym widokiem. O tej porze roku wszystko zieleniało i pojawiały się pierwsze kwiaty. Dziewicze piękno krajobrazu zostało jednak naruszone przez porozrzucane wszędzie śmieci – szklane i plastikowe butelki, kubki i szmaty. Nasi przyjaciele poczuli natychmiast chęć posprzątania pustyni i zaraz po ich powrocie pomysł został przedstawiony grupie.

Pewnej soboty, w lutym, dwunastu wolontariuszy spotkało się na miejscu. Przynieśli worki na śmieci, rękawice i wodę. Północny Park – teren rekreacyjny dla mieszkańców, był miejscem startowym, z którego grupa powoli posuwała się po turystycznych szlakach w głąb pustyni.

Nie można było sobie wymarzyć lepszej pogody. Świeciło słońce, łagodnie ogrzewając grupę, która czuła, że natura dba o nich w pełni.

Szlak turystyczny prowadził do wąwozu, gdzie znaleziono materiały budowlane i części samochodowe.

Można było dostrzec szczere zaangażowanie uczestników. Wszystkich wypełniła radość z możliwości zrobienia czegoś pożytecznego i przyczynienie się, chociażby w niewielkim stopniu, do naprawy środowiska.

Z pewnością nie był to ostatni projekt tego rodzaju. Planujemy powrócić, aby oczyścić park lub pustynię ze śmieci cywilizacyjnych.

If you would like to support our projects please press the donation button.

Categories