Tvoj prispevek šteje!

Namenitev dela dohodnine za donacije

Holozofsko društvo Slovenije ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Zavezanci za dohodnino lahko zahtevajo, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni našemu društvu ter tako podprejo projekte, ki jih društvo izvaja. Obrazec zahteve je dostopen na tej povezavi.

Holozofsko društvo Slovenije

Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana.
IBAN: SI56 0201 5025 5280 053
BIC: LJBASI2X.

Prispevaj neposredno z bančnim nakazilom.

Mednarodno holozofsko društvo

Banka: ING BANK N.V. (Nizozemska)

IBAN: NL73 INGB 0006 9377 95

BIC: INGBNL2A

Za prenos brez pristojbine izberi možnost SEPA-prenos ali EU-prenos.

Enkraten prispevek preko storitve PayPal

10 EUR

20 EUR

40 EUR

Drug znesek

Ali si pomislil/a na stalni prispevek z uporabo trajnega naloga?

Pomagajo nam bolje upravljati naše projekte.

Prispevek s trajnim nalogom preko storitve PayPal

Izberi znesek:

Prispevki se vodijo preko storitve PayPal. Trajni nalog velja do preklica preko storitve PayPal.