Nasz cel

Dokonanie zmiany poprzez wspomaganie rozwoju i dobrobytu na drodze działalności lokalnej.

Ludzie

Pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy udzielają wsparcia i uczestniczą w naszych projektach. Tylko z Waszą pomocą możemy dokonać zmiany.