Służba naszej lokalnej społeczności

Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) organizuje i prowadzi działalność charytatywną, aby udzielać wsparcia i pomocy lokalnej społeczności z okolicy Lighthouse Center® Polska.

Wsparcie dla uchodźców

Wsparcie dla uchodźców

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wielu uchodźców uciekło z Syrii do Europy. Lokalne organizacje humanitarne stoją obecnie w obliczu ogromnych wyzwań, związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb rzeszy ludzi zrealizowane zostały zdumiewające projekty, jak…

czytaj dalej

Przeczytaj więcej na stronie internetowej Lighthouse Center® Poland.

Lighthouse Center® Poland jest międzynarodowym ośrodkiem prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH). Przeczytaj więcej o PTH i jego działalności na stronie internetowej PTH.

Dążąc do osiągnięcia osobistego szczęścia, szybko zauważamy, że nasze własne dobro jest ściśle powiązane z dobrem otaczających nas ludzi. Zatem jednym z głównych celów Polskiego Towarzystwa Holozoficznego (PTH) jest służenie potrzebującym poprzez szereg działań charytatywnych.