Republika Czeska, Październik 2019

Podczas jednego z mglistych dni października wolontariusze z Holosophic Society Czech Republic pomogli zasadzić drzewa owocowe przy domu opieki specjalnej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Zgodnie z zaleceniem kierownika ośrodka, niektórzy spośród podopiecznych z autyzmem uczestniczyli w sadzeniu drzew, aby mogli łatwiej zrozumieć praktyczną wartość pewnych rzeczy. Sadzenie było wspólnym wysiłkiem, który sprawił nam dużo radości.