Polska, Grudzień 2019

Wolontariusze z różnych krajów przyjechali do Lighthouse Center Polska, aby wziąć udział w wielu próbach i – w rezultacie – zagrać koncert w domu seniora w Mirsku. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, późnym rankiem, przyjechaliśmy z naszymi instrumentami, które wnieśliśmy do tutejszej świetlicy.
Kolęd przyszło posłuchać około 20 mieszkańców, którzy przyłączyli się potem do wspólnego śpiewania. Dla tych, którzy nie mogli zejść do świetlicy, graliśmy i śpiewaliśmy na korytarzach wszystkich trzech pięter mieszkalnych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i przyniosło chwile wzruszenia, które udzieliło się nam wszystkim.