Portugalia, kwiecień 2015

Wiosną i latem, Portugalskie Towarzystwo Holozoficzne (HSP) uczestniczyło w wielu akcjach charytatywnych. W kwietniu 2015 roku zaczęliśmy zbierać ryż, olej, fasolę i inne artykuły, które miały zostać przekazane ubogim rodzinom w okolicy.

Nieco później nasza grupa miała kolejną okazję do wspólnego działania dla dobra innych. W pobliskim sklepie postanowiono przekazać zabawki i inne materiały dzieciom, aby przygotować miejsce na nowe produkty. Skorzystaliśmy z oferty i od maja do końca lipca członkowie HSP sortowali i czyścili wszystkie przedmioty. Całość została podarowana trzem różnym instytucjom prywatnym i publicznym, które pomagają ubogim dzieciom w trudnych sytuacjach rodzinnych. Pilnie potrzebowano materiałów szkolnych, zabawek i odzieży, dlatego też nasze wsparcie projektu zostało docenione przez te organizacje.

Jesienią 2015 roku, nauczyciel, członek naszej grupy, podarował trochę podręczników do szkoły podstawowej publicznej instytucji, wspierającej rodziny, którym brakuje niezbędnych środków na zakup książek swoim dzieciom.

W październiku i listopadzie 2015 roku nasi wolontariusze mieli jeszcze jedną okazję zebrania zabawek i innych przedmiotów z tego samego sklepu. Tym razem zabawki, buty i pozostałe przedmioty trafiły do Mazambiku. Kontakt ten został nawiązany dzięki portugalskiej pielęgniarce, która często tam podróżuje i zna potrzeby afrykańskich dzieci.

Więcej na temat organizacji, które wspieramy w Portugalii, można się dowiedzieć ze stron internetowych – linki do nich podano poniżej.

 

” Associação CrescerSer – Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família

 

Aldeias de crianças SOS  /Children SOS Villages

 

Junta de Freguesia dos Olivais – Loja Social/ Olivais Village Council – Social Store “