Food for thewinner award Earth – Good for All was elected as the Bulgarian winner of the EU World You Like Challenge 2013.

” The World You Like jury from Bulgaria and Europe have been looking for the most creative, impactful and efficient initiative in your country. Your project has been selected for its outstanding efforts in engaging the community and increasing citizen’s environmental awareness.”

excerpt from EU Commission letter

10 October 2013

Read whole letter here.

Read more about the Project.

 

 

winner award El proyecto búlgaro “Alimento para la Tierra: bueno para todos” fue elegido el ganador búlgaro del concurso de la UE A WORLD YOU LIKE 2013 (EL MUNDO QUE QUIERES 2013)

” The World You Like jury from “El jurado de A WORLD YOU LIKE de Bulgaria y Europa estaba buscando la iniciativa más creativa y de mayor impacto y eficiencia en tu país. Vuestro proyecto ha sido seleccionado por sus extraordinarios esfuerzos por comprometer a la comunidad y por aumentar la conciencia por el medio ambiente de los ciudadanos”.

-extracto de una carta de la Comisión Europea

10 de octubre de 2013

Lee toda la carta aquí.

Read more about the Project.

 

 

Projekt Pokarm dla ziemi winner award dobry dla wszystkich został w 2013 r. bułgarskim zwycięzcą unijnego konkursu THE WORLD YOU LIKE

“Pochodzące z Bułgarii i Europy jury konkursu The World You Like poszukiwało najbardziej kreatywnej, wpływowej i efektywnej inicjatywy w waszym kraju. Wasz projekt został wybrany ze względu na wyjątkowy wysiłek włożony w zaangażowanie społeczności i zwiększanie świadomości środowiskowej obywateli”.

– fragment listu Komisji UE

10 października 2013

Przeczytaj cały list.

Przeczytaj więcej o projekcie.