Wolontariusze Lighthouse Center® Poland (LCP) rozdali łącznie 10 metrów sześciennych drewna na opał, siedmiu rodzinom w Pobiednej, które same nie były w stanie zakupić opału na zimę. Rodziny zostały wskazane przez panią sołtys Pobiednej, woontariusze dostarczyli drewno różnym rodzinom traktorem, przyczepą i taczkami.

Załoga Lighthouse Center Polska i zarząd Polskiego Towarzystwa Holozoficznego Polska (PTH)